Ən dindar ölkələr içində Azərbaycan neçəncidir? – 67 ölkənin statistikası

Barem ve WIN/Gallup International bir sıra ğlkədə 66 mindən artıq insan arasında apardığı araşdırmada insanlara dini inanc baxımından özlərini necə təqdim etdiklərini soruşub.
Qaynarinfo hər ölkədən alınan cavabları təqdim edir:
67
ÇİN
Dindar insanam: 9%
Dindar deyiləm: 23%
Ateistəm: 67%
Cavab yoxdur: 1%
Çində hər 10 nəfərdən hardasa 7-si ateistdir.
66
JAPONYA
Dindar insanam: 13%
Dindar deyiləm: 31%
Ateistəm: 29%
Cavab yoxdur: 26%
65
İSVEÇ
Dindar insanam: 22%
Dindar deyiləm: 55%
Ateistəm: 18%
Cavab yoxdur: 5%
64
ÇEXİYA
Dindar insanam: 24%
Dindar deyiləm: 47%
Ateistəm: 25%
Cavab yoxdur: 3%
63
BRİTANİYA
Dindar insanam: 27%
Dindar deyiləm: 58%
Ateistəm: 11%
Cavab yoxdur: 3%
62
ESTONİYA
Dindar insanam: 28%
Dindar deyiləm: 50%
Ateistəm: 10%
Cavab yoxdur: 12%
61
BELÇİKA
Dindar insanam: 28%
Dindar deyiləm: 43%
Ateistəm: 21%
Cavab yoxdur: 8%
60
NORVEÇ
Dindar insanam: 30%
Dindar deyiləm: 50%
Ateistəm: 12%
Cavab yoxdur: 8%
59
AVSTRALİYA
Dindar insanam: 31%
Dindar deyiləm: 50%
Ateistəm: 13%
Cavab yoxdur: 7%
58
DANİMARKA
Dindar insanam: 32%
Dindar deyiləm: 47%
Ateistəm: 14%
Cavab yoxdur: 7%
57
VYETNAM
Dindar insanam: 33%
Dindar deyiləm: 57%
Ateistəm: 6%
Cavab yoxdur: 4%
56
HONQ KONQ
Dindar insanam: 33%
Dindar deyiləm: 33%
Ateistəm: 30%
Cavab yoxdur: 3%
55
ALMANİYA
Dindar insanam: 34%
Dindar deyiləm: 46%
Ateistəm: 14%
Cavab yoxdur: 6%
54
CƏNUBİ KOREYA
Dindar insanam: 35%
Dindar deyiləm: 37%
Ateistəm: 23%
Cavab yoxdur: 5%
53
AZƏRBAYCAN
Dindar insanam: 35%
Dindar deyiləm: 64%
Ateistəm: 0%
Cavab yoxdur: 0%
52
İSPANİYA
Dindar insanam: 37%
Dindar deyiləm: 41%
Ateistəm: 16%
Cavab yoxdur: 6%
51
LATVİYA
Dindar insanam: 37%
Dindar deyiləm: 43%
Ateistəm: 9%
Cavab yoxdur: 10%
50
KANADA
Dindar insanam: 37%
Dindar deyiləm: 47%
Ateistəm: 10%
Cavab yoxdur: 6%
49
İSRAİL
Dindar insanam: 39%
Dindar deyiləm: 50%
Ateistəm: 8%
Cavab yoxdur: 3%
48
FİNLANDİYA
Dindar insanam: 39%
Dindar deyiləm: 47%
Ateistəm: 8%
Cavab yoxdur: 7%
47
İRLANİYDA
Dindar insanam: 40%
Dindar deyiləm: 47%
Ateistəm: 9%
Cavab yoxdur: 4%
46
SLOVENİYA
Dindar insanam: 41%
Dindar deyiləm: 25%
Ateistəm: 28%
Cavab yoxdur: 6%
45
AVSTRİYA
Dindar insanam: 41%
Dindar deyiləm: 43%
Ateistəm: 10%
Cavab yoxdur: 6%
44
FRANSA
Dindar insanam: 45%
Dindar deyiləm: 29%
Ateistəm: 21%
Cavab yoxdur: 5%
43
İSLANDİYA
Dindar insanam: 46%
Dindar deyiləm: 32%
Ateistəm: 17%
Cavab yoxdur: 5%
42
LİTVA
Dindar insanam: 47%
Dindar deyiləm: 34%
Ateistəm: 6%
Cavab yoxdur: 12%
41
BOLQARISTAN
Dindar insanam: 51%
Dindar deyiləm: 36%
Ateistəm: 3%
Cavab yoxdur: 11%
40
UKRAYNA
Dindar insanam: 53%
Dindar deyiləm: 36%
Ateistəm: 6%
Cavab yoxdur: 4%
39
ABŞ
Dindar insanam: 56%
Dindar deyiləm: 32%
Ateistəm: 7%
Cavab yoxdur: 4%
38
ALBANİYA
Dindar insanam: 56%
Dindar deyiləm: 30%
Ateistəm: 9%
Cavab yoxdur: 5%
37
İNDONEZİYA
Dindar insanam: 58%
Dindar deyiləm: 30%
Ateistəm: 0%
Cavab yoxdur: 12%
36
PORTUQALİYA
Dindar insanam: 59%
Dindar deyiləm: 29%
Ateistəm: 9%
Cavab yoxdur: 3%
35 RUSİYA
Dindar insanam: 61%
Dindar deyiləm: 23%
Ateistəm: 7%
Cavab yoxdur: 9%
34
FƏLƏSTİN
Dindar insanam: 61%
Dindar deyiləm: 34%
Ateistəm: 1%
Cavab yoxdur: 4%
33
MEKSİKA
Dindar insanam: 61%
Dindar deyiləm: 28%
Ateistəm: 8%
Cavab yoxdur: 2%
32
İRAQ
Dindar insanam: 64%
Dindar deyiləm: 34%
Ateistəm: 0%
Cavab yoxdur: 2%
31
İTALİYA
Dindar insanam: 69%
Dindar deyiləm: 18%
Ateistəm: 8%
Cavab yoxdur: 5%
30
MONQOLUSTAN
Dindar insanam: 71%
Dindar deyiləm: 21%
Ateistəm: 8%
Cavab yoxdur: 0%
29
LİVAN
Dindar insanam: 71%
Dindar deyiləm: 26%
Ateistəm: 2%
Cavab yoxdur: 1%
28
PERU
Dindar insanam: 72%
Dindar deyiləm: 20%
Ateistəm: 3%
Cavab yoxdur: 6%
27
YUNANISTAN
Dindar insanam: 73%
Dindar deyiləm: 15%
Ateistəm: 7%
Cavab yoxdur: 5%
26
TÜRKİYƏ
Dindar insanam: 74%
Dindar deyiləm: 12%
Ateistəm: 6%
Cavab yoxdur: 8%
25
SERBİYA
Dindar insanam: 75%
Dindar deyiləm: 17%
Ateistəm: 4%
Cavab yoxdur: 4%
24
BOSNİYA HERSOQOVİNA
Dindar insanam: 75%
Dindar deyiləm: 21%
Ateistəm: 1%
Cavab yoxdur: 2%
23
İRAN
Dindar insanam: 77%
Dindar deyiləm: 16%
Ateistəm: 4%
Cavab yoxdur: 3%
22
EKVADOR
Dindar insanam: 78%
Dindar deyiləm: 16%
Ateistəm: 2%
Cavab yoxdur: 4%
21
ARGENTİNA
Dindar insanam: 78%
Dindar deyiləm: 16%
Ateistəm: 4%
Cavab yoxdur: 2%
20
KONQO
Dindar insanam: 80%
Dindar deyiləm: 9%
Ateistəm: 8%
Cavab yoxdur: 4%
19
BANQLADEŞ
Dindar insanam: 80%
Dindar deyiləm: 19%
Ateistəm: 0%
Cavab yoxdur: 1%
18
POLŞA
Dindar insanam: 82%
Dindar deyiləm: 9%
Ateistəm: 1%
Cavab yoxdur: 8%
17
BRAZİLİYA
Dindar insanam: 82%
Dindar deyiləm: 15%
Ateistəm: 2%
Cavab yoxdur: 1%
16
PANAMA
Dindar insanam: 84%
Dindar deyiləm: 10%
Ateistəm: 3%
Cavab yoxdur: 3%
15
MAKEDONİYA
Dindar insanam: 84%
Dindar deyiləm: 10%
Ateistəm: 1%
Cavab yoxdur: 5%
14
KOLUMBİYA
Dindar insanam: 84%
Dindar deyiləm: 11%
Ateistəm: 3%
Cavab yoxdur: 2%
13
PARAQVAY
Dindar insanam: 87%
Dindar deyiləm: 7%
Ateistəm: 2%
Cavab yoxdur: 4%
12
RUMINİYA
Dindar insanam: 89%
Dindar deyiləm: 6%
Ateistəm: 3%
Cavab yoxdur: 2%
11
FİLİPPİN
Dindar insanam: 90%
Dindar deyiləm: 9%
Ateistəm: 0%
Cavab yoxdur: 1%
10
FİJİ
Dindar insanam: 92%
Dindar deyiləm: 6%
Ateistəm: 2%
Cavab yoxdur: 0%
9
ERMƏNİSTAN
Dindar insanam: 92%
Dindar deyiləm: 4%
Ateistəm: 2%
Cavab yoxdur: 1%
8
PAKİSTAN
Dindar insanam: 93%
Dindar deyiləm: 5%
Ateistəm: 1%
Cavab yoxdur: 1%
7
KOSOVA
Dindar insanam: 94%
Dindar deyiləm: 3%
Ateistəm: 0%
Cavab yoxdur: 3%
6
FİLDİŞİ SAHİLLƏRİ
Dindar insanam: 94%
Dindar deyiləm: 6%
Ateistəm: 0%
Cavab yoxdur: 0%
5
PAPUA QVİNEYA
Dindar insanam: 94%
Dindar deyiləm: 5%
Ateistəm: 0%
Cavab yoxdur: 1%
4
HİNDİSTAN
Dindar insanam: 94%
Dindar deyiləm: 3%
Ateistəm: 2%
Cavab yoxdur: 1%
3
QANA
Dindar insanam: 94%
Dindar deyiləm: 1%
Ateistəm: 0%
Cavab yoxdur: 5%
2
NİGERİYA
Dindar insanam: 97%
Dindar deyiləm: 2%
Ateistəm: 0%
Cavab yoxdur: 1%
1
TAİLAND
Dindar insanam: 98%
Dindar deyiləm: 1%
Ateistəm: 1%
Cavab yoxdur: 0%

  DİGƏR XƏBƏRLƏR